Wednesday, February 2, 2011 | By: fatamorgana

Hasyiyah Tafsir al-Jalalain Karya ash-Shawi Dirosak Orang-orang Wahhabi Kerana Sejarah Hitam Mereka Telah Dibongkar

Bismillah, Wa al Hamdu Lillah, ash Shalat Wa as Salam Ala Rasulillah,

Saudaraku, sila anda lihat dengan mata kepala sendiri....!!!

Di antara kitab Ahlussunnah adalah Hasyiyah ash-Shawi Ala Tafsir al Jalalain karya Syaikh Ahmad bin Muhammad ash-Shawi al-Maliki (w 1214 H).

Kitab Tafsir ini telah diolah kaum Wahhabi oleh kerana penulisnya telah membongkar sejarah hitam mereka. Perhatikan bukti di bawah ini !!

Scan pertama ini menunjukan naskhah asli yang telah diterbitkan oleh Dar Ihya at turats al Arabi;


Terjemah tulisan yang ditandai dengan warna adalah sebagai berikut:
"Menurut satu pendapat; ayat ini turun tentang kaum Khawarij yang telah merusak takwil al-Qur'an dan Sunnah, yang untuk tujuan itu mereka menghalalkan darah orang-orang Islam dan harta-hata mereka. Kenyataan ini sebagaimana terbukti di masa sekarang, sebuah kelompok yang sama persis dengan kaum Khawarij tersebut; mereka adalah kelompok yang berada di negeri Hijaz, mereka dinamakan dengan kelompok Wahhabiyyah, mereka menganggap diri mereka di atas kebenaran, padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendusta. Mereka telah dijerumuskan oleh setan, hingga setan itu telah menjadikan mereka lupa dari mengingat Allah. Mereka itu adalah golongan setan, dan sesungguhnya golongan setan adalah golongan yang merugi, kita minta kepada Allah semoga Allah menghancurkan mereka".

seterusnya, sila anda lihat....
scan ke dua ini dari kitab yang sama yang diterbitkan Wahhabi, diterbitkan oleh Dar al Kutub al Ilmiyyah;


Terjemah tulisan yang ditandai dengan warna adalah sebagai berikut:
"Menurut satu pendapat; ayat ini turun tentang kaum Khawarij yang telah merusak takwil al-Qur'an dan Sunnah, yang untuk tujuan itu mereka menghalalkan darah orang-orang Islam dan harta-hata mereka.

[[[[.........teks di sini hilang ke antah berantah digerogoti Wahabi........... ]]]] 

Mereka telah dijerumuskan oleh setan, hingga setan itu telah menjadikan mereka lupa dari mengingat Allah. Mereka itu adalah golongan setan, dan sesungguhnya golongan setan adalah golongan yang merugi".

Hasbunallah.........................!!!!!

diambil dari:

0 comments:

Post a Comment